ห้องพักดับเบิ้ลรูม

เตียงขนาดคิงส์ไซส์

เข้าพักไม่เกิน 2 ท่าน

ห้องพักและส่ิงอำนวยความสะดวก

• ชุดใช้งานภายในห้องน้ำ  • ตู้เย็น  • ตู้นิรภัย • โทรทัศน์

• ชุดกาต้มน้ำร้อนพร้อมซองเครื่องดื่ม • น้ำดื่ม  • ชุดที่นั่งริมระเบียง

ราคาต่อ 1 คืน

ห้องพักทวินรูม

เตียงคู่จำนวน 2 เตียง

เข้าพักไม่เกิน 2 ท่าน

ห้องพักและส่ิงอำนวยความสะดวก

• ชุดใช้งานภายในห้องน้ำ  • ตู้เย็น  • ตู้นิรภัย • โทรทัศน์

• ชุดกาต้มน้ำร้อนพร้อมซองเครื่องดื่ม • น้ำดื่ม  • ชุดที่นั่งริมระเบียง

ราคาต่อ 1 คืน

ห้องพักทริปเปิ้ลรูม

เตียง 3.5 ฟุต 1 เตียง / เตียงควีนไซส์ 1 เตียง

เข้าพักไม่เกิน 3 ท่าน

ห้องพักและส่ิงอำนวยความสะดวก

• ชุดใช้งานภายในห้องน้ำ  • ตู้เย็น  • ตู้นิรภัย • โทรทัศน์

• ชุดกาต้มน้ำร้อนพร้อมซองเครื่องดื่ม • น้ำดื่ม  • ชุดที่นั่งริมระเบียง

ราคาต่อ 1 คืน

ห้องพักแฟมิลีรูม

เตียงคู่ควีนไซส์ 2 เตียง

เข้าพักไม่เกิน 4 ท่าน

ห้องพักและส่ิงอำนวยความสะดวก

• ชุดใช้งานภายในห้องน้ำ  • ตู้เย็น  • ตู้นิรภัย • โทรทัศน์

• ชุดกาต้มน้ำร้อนพร้อมซองเครื่องดื่ม • น้ำดื่ม  • ชุดที่นั่งริมระเบียง

ราคาต่อ 1 คืน

โรงแรงซาวน์แอทสลีพ

เลขที่ 5325 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

©2019 Sound@Sleephotel.com

โทร. 02 070 0055
อีเมลล์ : reservation@soundasleephotel.com